понеделник, 30 юни 2008 г.

Какво е духовност?


"За мен духовността означава гняв и възмущение от несправедливия свят и от несправедливия Бог. Моята духовност започва от бунта. За да се възпротивиш на догмите, за да се възпротивиш на религията, която е базирана на власт и контрол, да предизвикаш нерационалната вяра. Моята духовност започва с динамит. Експлозията на който се смята толкова духовна от глупавото мнозинство, колкото и лакмусовия тест на моята интелигентност предизвикана от сътворението. От тук започва пътуването в огромното поле на изпитанията и ужаса от чудото и простотата на съществуването. Никога не разменям нито миг срещу популярност или приемане, да не говорим за дипломация. Празнотата изпълва пространството, все още със страхопочитание, и в изпитанията съм винаги учещ се, а не знаещ. "

Ако някой може да се справи по-добре с превода, да заповяда.

На снимката — новото петно на Юпитер. Източник.

Няма коментари: